Porod

Porod je zázrak zrození života, kde jde vlastně o ukončení těhotenství. To trvalo zhruba devět měsíců, přesněji 38 až 42 týdnů, ale i o něco dříve, kdy jde o porod předčasný. Hovoříme o něm, pokud porod přijde do 37. týdne. Někdy těhotenství trvá i více jak 42 týdnů, a pak jde o porod opožděný. I samotná doba porodu se dělí na tři části, jde o dobu otevírací, dobu vypuzovací a následně dobu porodní, kdy jde o porod lůžka a plodových blan.

Biologická příprava k porodu začíná u ženy ke konci těhotenství, přichází nárůst děložní motility a dráždivosti, rozvoj kontrakcí, které přicházejí již od 20. týdne, ale jde o nízké stahy. Asi od 39. týdne jsou kontrakce častější a v kratších intervalech. Změny se odehrávají samozřejmě na rodidlech, děložní fundus se snižuje a mění tvar apod.

V nemocnici je rodička přijata, proběhne vyšetření a další oficiality, lékař provede porodnickou anamnézu, vyšetří zevní a vnitřní rodidla včetně prsů, při zachovalém vaku blan provedeme amnioskopii, udělá se vstupní CTG a další vyšetření, zjistí hmotnostní nárůst v těhotenství, vyšetří moč na cukr a bílkoviny, případně ketolátky, stanovení se vstupní diagnózy, určí postup, tedy medikace, případná speciální vyšetření, konzilia a způsob umístění rodičky, a zjistí se přání mít otce u porodu. Podle výsledků vyšetření, pokud je na ne vůbec čas a porod není již v průběhu, lékař určí rozsah přípravy k porodu.

Příprava k porodu obnáší očistné klysma a vyprázdnění rodičky, částečné oholení genitálií, pokud se předpokládá vaginální porod, a celkové omytí rodičky ve sprše. Porodní asistentky by měly v době přípravy kontrolovat ozvy plodu dopplerem. Opět bych uvedl, že mnohdy na to není čas a porod již začal. Pokud se nestačí provést klysma, musíme to ale zanést do dokumentace, protože na konci vypuzovací doby může dojít ke spontánnímu odchodu stolice.

První porodní doby je zahájena začátkem děložní činnosti, kdy se rozvíjí dolní segment, hrdlo a branka, ale frekvence kontrakcí nepřesahuje 1 až 2 za 10 minut. Porod začne odtokem vody, mělo by se dbát na to, aby voda neodtékala moc rychle, protože hrozí, že s sebou strhne i pupečník a ten vyhřezne. Kontrakce jsou na počátku menší, postupně se zvyšují. U prvorodiček celý porod provází asi 110 až 150 kontrakcí, u vícerodiček je to asi polovina. Hlavička dítěte naléhá na pánevní vchod a za kontrakce se tam uplatňuje cervikokraniální tlak, který se tvoří mezi hlavičkou a bariérou porodních cest. Stahování svaloviny v hrdle probíhá prakticky neustále a průběh kontrakčních vln vyvolává při každé kontrakci soustředný tlak naléhající na plodu v dolní děložním segmentu. Ten se rozevírá a umožňuje plodu, aby se tam přesunout. To vyvolává na hlavičce stagnační edém vzniklý tlakem v místě tlakové zóny. Dilatace hrdla a branky je jiná u prvorodiček tak i u vícerodiček, zejména jde o tvar hrdla a hlavně čas první doby porodní, kdy jde obvykle poloviční (odhadem šest hodin proti třem).

Druhá doba porodní je vlastní porod. Žena si za kontrakcí přitahuje rukama zaklesnuté v podkolenních jamkách obě nohy k tělu a se zadržovaným dechem tlačí. Nejdříve se objevuje hlavička, uvádí se v pěti etapách (iniciální fáze, progrese hlavičky, vnitřní rotace, rotace kolem spony, zevní rotace), obvykle je v poloze příčné nebo šikmé. Jakmile hlavička narazí na odpor pánevního dna, začne rodička reflexně zapojovat břišní lis. Svou aktivitu zapojení do vypuzování pociťuje jako psychickou úlevu, ale je značně vyčerpávající, zvláště u prvorodičky. Vydutost porodních cest nutí hlavičku k záklonu a tím se prořeže nejprve záhlaví, předhlaví, čelo, obličej a nakonec i bradička. Hlavičku následují ramínka a následuje i celé tělíčko. Lékař podváže pupečník asi 6cm od bříška, pod ochranou ruky jej přestříhne a placentární pahýl položíme na sterilní roušku. Dítě k prvnímu přímému kontaktu s matkou položí na hruď. Z podvázáného pupečníku vytneme asi 10cm a odešle na rozbor plynů a další vyšetření a testy.

Třetí porodní doba, kdy se po porodu děloha retrahuje, retrakce probíhá všude kromě oblasti inzerce placenty. Po chvilce klidu dochází opět ne kontrakcím, kdy mezi placentou a dělohou vzniká tkáňový posun, zpřetrhají se uteroplacentární septa a cévy, vzniká retroplacentární hematom a placenta se odlučuju za mírného krvácení a rodí se. Tato doba trvá obvykle 5 až 10 minut.

Průběh porodu se průběžně zaznamenává do partogramu, personál věnuje pozornost psychickému stavu rodičky a pokud ta projeví přání, měla by se u porodu umožnit přítomnost otce. Dříve se otcové na porod “připravovali”, dnes již ne.

6 komentářů

    Leave a Comment